Apistogramma norberti


זכר

נקבה

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma norberti Staeck, 1991 שם מדעי
Staeck, W. Eine neue Apistogramma-Art (Teleostei: Cichlidae) aus dem peruanischen Amazonasgebiet.
Ichthyol. Explor. Freshwaters v. 2 (no. 2): 139-149. , 1991
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה נורברטי
Norbert's dwarf cichlid
שמות נוספים
cacatuoides קבוצה
nijsseni קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

norberti : הראשון שמצא והיבא את הזן Norbert Wisheu לכבוד
אטימולוגיה
. דרום אמריקה : נהר טכואיו בפרו
(SL) זכר - עד 7.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 4.0 ס"מ
מ-60 ס"מ
22 - 29°C
5.0 - 7.0
0 - 12
. רגיש לנוכחות חנקנים במים. רצויות החלפות מים תקיפות
. רצוייה מאוד תוספת תמיסת כבול למים , במיוחד לרבייה
תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
  מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
. קשה אצל דגים צעירים
. אצל זכרים בוגרים קרנות הראשונים של סנפיר הגב גבוהים וארוכים
. חלקם הקידמי של סנפירי החזה של הנקבה שחורים , כך גם שני קרנות הראשונים של סנפיר הגב
זיהוי בן המינים
. נחשבת קשה. מומלץ קודם להתנסות ברביית אפיסטוגרמות האחרות
. דומה לשאר האפיסטוגרמות ומתבצעת בתוך המערה
. זכרים בדרך כלל פוליגאמיים
תנאיי המים הרצויים לרבייה : חומציות 5 - 6 , קשיות 2 - 6 , טמפרטורה 23 - 24 מעלות , מים
. נקיים מחנקנים
רבייה
  מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma norberti.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד