Apistogramma juruensis


זכר

נקבה

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma juruensis Kullander 1986 שם מדעי
Kullander, S. O.
Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru.
Swedish Museum of Natural History. Cichlids Amazon 1-431 , 1986.
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה ג'ורואנסיס
Jurua dwarf cichlid
שמות נוספים
cacatuoides קבוצה
cacatuoides קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

juruensis : בשם נהר אינירידה
אטימולוגיה
. דרום אמריקה : מג'ורוא - נהר בברזיל
(SL) זכר - עד 8.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 5.0 ס"מ
מ-70 ס"מ
20 - 29°C
5.5 - 7.8
2 - 14
  תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
. זכרים מעט אגרסיביים ביניהם , באקווריום קטן יחסית רק זכר אחד יכול להיות דומיננטי מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
. זכר גדול בהרבה מהנקבה
- קרנות הראשונים של סנפיר הגב גבוהים. כמו כן צורתו של הזנב אצל זכר - צורת הנבל ושל הנקבה
. מעוגל
. חלקם הקידמי של סנפירי החזה אצל נקבות שחור
. ראה תמונות : זכר , נקבה
זיהוי בן המינים
בונה משפחה פוליגאמית עם מספר נקבות לזכר אחד , אך התנהגות כזאת ניתן לראות רק באקווריומים גדולים (150 ס"מ ויותר). באקווריומים קטנים גם הנקבות עלולות לריב וגם הזכר יפריע להן לשמור
. ולטפל בדגיגים
. לרבייה נידרשים מים חומציים (עם חומציות 5.5 - 6.0) ורכים , טמפרטורה - 26 - 28 מעלות
נקבה מטפלת בביצים ובדגיגים לבדה ותוקפת את הזכר המנסה להתקרב עליה , לכן לאחר ההטלה
. רצוי להוציא את הזכר לאקווריום אחר
דגיגים מתחילים לשחות כ- 10 - 8 ימים לאחר ההטלה. מזון התחלתי - נאופלי ארטמיה או כל מזון
. אחר המתאים לדגיגים
רבייה
Apistogramma cacatuoides דומה ל מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma juruensis.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד