Apistogramma iniridae


זכר       Photo Y. Oksman

נקבה       Photo Y. Oksmanזכר       Photo Y. Oksman

נקבה       Photo Y. Oksmanזכר       Photo Y. Oksman

נקבה       Photo Y. Oksman

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma iniridae Kullander 1979 שם מדעי
Kullander, S. O.
Species of Apistogramma (Teleostei, Cichlidae) from the Orinoco drainage basin, South America, with descriptions of four new species.
Zool. Scripta 69-79 , 1979.
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה אינירידה
Inirida dwarf cichlid
Thread-fin dwarf cichlid
שמות נוספים
pertensis קבוצה
iniridae קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

iniridae : בשם נהר אינירידה
אטימולוגיה
. דרום אמריקה : נהר אינירידה בקולומביה
(SL) זכר - עד 7.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 4.0 ס"מ
מ-60 ס"מ
23 - 29°C
5.5 - 7.8
2 - 14
. מים צריכים להיות עם רמות החנקנים אפסיות
. אוהב החלפות מים תקופות
תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
. זכרים מעט אגרסיביים ביניהם , באקווריום קטן יחסית רק זכר אחד יכול להיות דומיננטי מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
. אצל דגים צעירים זיהוי די קשה
. אצל זכר בוגר סנפיר הגב גבוה יותר וסנפירי הגב והאנאלי ארוכים יותר בהשוואה לנקבה
. ראה תמונות : זכר , נקבה
זיהוי בן המינים
. רבייה קשה יחסית לאפיסטוגרמות האחרות
. נידרשים מים חומציים (עם חומציות 5.0 - 6.0) ורכים , טמפרטורה - 26 - 28 מעלות
נקבה מטפלת בביצים ובדגיגים לבדה ותוקפת את הזכר המנסה להתקרב עליה , לכן לאחר ההטלה
. רצוי להוציא את הזכר לאקווריום אחר
דגיגים מתחילים לשחות כ- 10 - 8 ימים לאחר ההטלה. מזון התחלתי - נאופלי ארטמיה או כל מזון
. אחר המתאים לדגיגים
רבייה
  מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma iniridae.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד