Apistogramma hongsloi


זכר

נקבה

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma hongsloi Kullander, 1979 שם מדעי
Kullander, S. O.
Species of Apistogramma (Teleostei, Cichlidae) from the Orinoco drainage basin, South America, with descriptions of four new species.
Zool. Scripta v. 8 (no. 1): 69-79. , 1979
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה הונגסלוי
Red-line dwarf cichlid
Apistogramma sp. "Rotstrich"
Apistogramma sp. "Red-streak"
A. sp. "Schwarzsaum"
Apistogramma sp. "Blackseam"
שמות נוספים
macmasteri קבוצה
hongsloi קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

hongsloi : שאסף את הדגים לתאור מדעי T. Hongslo לכבוד
אטימולוגיה
. דרום אמריקה : נהרות ריו גוורג'יו וריו וויצ'דה בקולומביה
(SL) זכר - עד 7.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 5.0 ס"מ
מ-60 ס"מ
21 - 30°C
5.5 - 7.8
למרות שבטבע חי במים רכים מאוד וחומציים , על פי הדיווחים מרגיש טוב גם במים נויטרליים
. ומעט קשים
4 - 14
למרות שבטבע חי במים רכים מאוד וחומציים , על פי הדיווחים מרגיש טוב גם במים נויטרליים
. ומעט קשים
  תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
זכרים פוליגאמיים ומאוד טריטוריאליים . מצד שני הזכר הדומיננטי יכול להרשות לזכרים אחרים
. לחיות באותו האקווריום ואף לעבור בטריטוריה שלו , אך לא מאפשר להם לחזר אחרי הנקבות
מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
לזכרים בוגרים סנפירי הגב והאנאלי ארוכים יותר . כמו כן חלקו הקידמי של סנפיר החזה של
. הנקבות שחור
זיהוי בן המינים
. בונה משפחה פוליגאמית עם מספר נקבות לזכר אחד
. רבייה לא קשה ודומה לרביית האפיסטוגרמות אחרות
באקווריומים קטנים הזכר עלול להפריע לנקבה לשמור על הביצים ועל הדגיגים , לכן במקרים כאלה
. יש להוציא אותו
רבייה
. קיימות מספר ווריאציות צבע של הזכרים מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma hongsloi.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד