Apistogramma gibbiceps


נקבה       Photo Erik Olson

זכר

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma gibbiceps Meinken, 1969 שם מדעי
Meinken, H.
Apistogramma gibbiceps n. sp. aus Brasilien (Pisces, Teleostei, Cichlidae).
Senckenb. Biol. v. 50 (nos. 1-2): 91-96. , 1969
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה גיביצפס
Black-banded dwarf cichlid
Yellow-cheeked dwarf cichlid
Apistogramma roraimae Kullander, 1980
שמות נוספים
gibbiceps קבוצה
gibbiceps קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

gibbiceps :
gibbus (. דבשת , בליטה : (לטין
cephus ( ראש : (יווני
השם ניתן בטעות , כי בחומר הולוטייף שהיגיע לחוקרים אצל זכר היה מצח בולט. בהמשך הוחלט
. שזה היה עקב עיוות גדילה
אטימולוגיה
. דרום אמריקה : נהר ברנקו ואמצע ריו-נגרו בברזיל
(SL) זכר - עד 7.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 4.0 ס"מ
מ-60 ס"מ
20 - 29°C
6.0 - 7.2
2 - 10
. רצוייה תוספת תמיסת כבול למים תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
נקבות שומרות בקפידות על הטריטוריה שלהן (בקוטר 15 - 20 ס"מ סביב המערה) ורק הזכר מורשה
. לעבור בטריטוריות האלה. נקבות זרות מגורשות מיד
מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
. זכרים גדולים יותר
. סנפיר הזנב של הזכר בצורת הנבל , אצל נקבה מעוגל
. סנפירי גב והאנאלי של הזכר מאורכים ושל הנקבה עגולים
. אצל זכרים בוגרים קרנות הראשונות של סנפיר הגב ארוכים
. חלק קידמי של סנפירי החזה אצל נקבה שחור
זיהוי בן המינים
.( בונה משפחה פוליגאמית (מספר נקבות לזכר אחד
, רבייה דומה לרביית אפיסטוגרמות האחרות. תנאיי המים האופטימליים - טמפרטורה 26 - 28 מעלות
. חומציות סביב 6.0 , קשיות 4 - 5 , רמות החנקנים אפסיות
. נקבה לא נותנת להתקרב לזכר לטפל בביצים או בדגיגים . באקווריומים קטנים יש להוציא את הזכר
רבייה
. קיימות מספר ווריאציות צבע של הזכרים מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma gibbiceps.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד