Apistogramma gephyra


זכר

נקבהזכר

נקבה

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma gephyra Kullander, 1980 שם מדעי
Kullander, S. O.
A taxonomical study of the genus Apistogramma Regan, with a revision of Brazilian and Peruvian species (Teleostei: Percoidei: Cichlidae).
Bonner Zool. Monogr. 1-152 , 1980.
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה ג'פירה שמות נוספים
agassizii קבוצה
  קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

gephyra ( גשר : (יווני
pertensis ו assizii בגלל מיקומה של הג'פירה בין קבוצת Kullander השם ניתו על ידי
אטימולוגיה
. דרום אמריקה : אזור תחתון של נהר ריו-נגרו בברזיל
(SL) זכר - עד 7.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 5.0 ס"מ
מ-60 ס"מ
21 - 29°C
5.5 - 7.2
2 - 14
. דורש מים נקיים במיוחד , עליה קטנה ברמות החנקנים עלולה לגרום למוות שלהם
. להרגשה טובה יותר עוזרת תוספת תמיסת כבול
תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
  מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
. זכרים גדולים יותר
. סנפיר הזנב של הזכר מאורך ושל הנקבה מעוגל
. סנפירי גב , האנאלי והזנב של הזכר מנוקדים ושל הנקבה שקופים
זיהוי בן המינים
. בונה משפחה מונוגאמית (זכר ונקבה) אפילו אם יש עוד נקבות באזור
רבייה מוצלחת אפשרים רק במים נקיים מאוד , חומציים (חומציות נמוכה מ-5.0) ורכים מאוד (קשיות נמוכה מ-2.0). מזון התחלתי - נאופלי ארטמיה , אך לציין שימים הראשונים הדגיגים מחפשים מזון
. בדטרית
רבייה
. אפיסטוגרמה קשה לגידול עקב דרישותיה לתנאיי המים מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma gephyra.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד