Apistogramma combrae


זכר      Photo Y. Oksman

נקבה עם דגיגים   Photo Y. Oksman

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma commbrae (Regan, 1906) שם מדעי
Regan, C. T.
Revision of the South-American cichlid genera Retroculus, Geophagus, Heterogramma, and Biotoecus.
Ann. Mag. Nat. Hist. (Ser. 7) 49-66 , 1906.
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה קומברה
Corumba cichlid
שמות נוספים
regani קבוצה
commbrae קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

commbrae : בו נאספו לראשונה את הדגים Corumba כנראה ניקרא לא נכון משם מקום
אטימולוגיה
דרום אמריקה : נהרות פרנה ופרגוואי בברזיל ופרגוואי, נהר פרנה בארגנטינה ונהר אורוגוואי
. בברזיל
(SL) זכר - עד 6.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 4.5 ס"מ
מ-70 ס"מ
20 - 29°C
5.5 - 7.8
0 - 16
  תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
  מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
אין הבדל משמעותי בין זכר לנקבה כשהדגים הם עוד צעירים
גם אצל דגים בוגרים ההבדל בין זכר לנקבה שלא בתקופת הרבייה הוא לא קל . סנפירי הגב והאנאלי של הזכר ארוקים וחדים יותר ושל הנקבה עגולים יותר
(בתקופת הרבייה הנקבה היא צהובה (ראה תמונות : נקבה
זיהוי בן המינים
.תנאיי המים האופטימאליים לרבייה - מים מעט חומציים ורכים מאוד עם רמות החנקנים נמוכות מאוד
לאחר ההטלה רצוי להוציא את הזכר מהאקווריום כדי למנוע קרבות בין הזכר לנקבה. הנקבה לא
. נותנת לזכר להתקרב לאזור ההטלה ועלולה אף להרוגו
דגיגים שוחים קרוב מאוד לקרקע והרבה זמן לא מתרחקים מהאזור ההטלה. גם בהמשך הם
. ממשיכים "לזחול" על הקרקע ורק בגיל כשבועיים מתחילים לשחות חופשי גבוה יותר
. מזון התחלתי - נאופלי ארטמיה או כל מזון אחר המתאים לדגיגים
רבייה
  מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma commbrae.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד