Apistogramma cacatuoides


זכר       Photo Y. Oksman

נקבה       Photo Y. Oksmanזכר       Photo Y. Oksman

נקבה       Photo Y. Oksman

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma cacatuoides Hoedeman, 1951 שם מדעי
Hoedeman, J. J.
Notes on the fishes of the cichlid family Apistogramma cacatuoides sp. n.
Beaufortia , 1951 : 1-4
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה קקדו
קקדו
Cockatoo cichlid
Cockatoo Dwarf Cichlid
שמות נוספים
cacatuoides קבוצה
cacatuoides קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

cacatuoides : (דומה לקקדו (עקב קרנות הראשונות של סנפיר גב
אטימולוגיה
. דרום אמריקה, נהרות אוקאיאלי, שמזונס וסולימואס
(SL) זכר - עד 9.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 5 ס"מ
מ-50 ס"מ
22 - 29°C
. יכול לחיות גם בטמפרטורות גבוהות יותר , אך משך החיים מתקצר
. רצוי פעם בשנה לכמה שבועות להוריד בהדרגה את הטמפרטורה לכ- 20 - 23 מעלות
5.5 - 7.2
לציין שבדרך כלל הקקדו שנמקרים בחנויות הם דורות של רבייה בשבי , לכן דג התרגל לחיות
. ולהתרבות בתנאיי המים שונים ומסתדר טוב גם בחומצית של 7 - 8
דגים מהטבע רגישים יותר ובחומציות ניטרלית או בסיסית מרגישים פחות טוב ועלולים לאבד את היכולת
. להתרבות
2 - 18
לציין שבדרך כלל הקקדו שנמקרים בחנויות הם דורות של רבייה בשבי , לכן דג התרגל לחיות
. ולהתרבות בתנאיי המים שונים ומסתדר טוב גם במים קשים של קשיות 15 - 20 ויותר
. דגים מהטבע מרגישים פחות טוב במים קשים ודורשים מים רכים מאוד , במיוחד לזמן הרבייה
לציין שברבייה במים קשים יש סיקוי גבוהה להופעת עיוותים גרמיים שונים אצל דגיגים ואף חוסר יכולתם
. להתחיל לשחות
. דגים מהטבע רגישים מאוד לעליות ברמות החנקנים. כמו כן דורשים מים מחומצנים היטב
. דגים מרביית שבי הם דגים די חזקים ורגישים הרבה פחות לתנאיי מים
תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ
לציין שכמות המערות צריכה להיות לפחות זהה לכמות הנקבות , יותר טוב גם מספר מערות לכל
. נקבה

קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
באקווריום קטן יחסית אם פחות מ 80 - 100 ס"מ מ' של שטח קרקע לזוג, לא ניתן לגדל יותר משפחה אחד. אם אקווריום מספיק גדול ויש בו מספיק מקומות מסתור , אפשר לגדל זוגות נוספים אם אותו יחס
. של שטח הקרקע למשפחה
, לציין שאם באקווריום יש יותר מ5 - 6 זכרים בגודל שווה , הקרבות ביניהם יורדות ואף נעלמות
. כהאגרסיביות מתחלקת בין כולם
לציין שגם הנקבות הן טריטוריאליות והאגרסיביות כלפי נקבות אחרות וכל נקבה דורשת מקום מסתור כלשהו עם שטח קרקע מסביב שהיא שומרת עליו מפני נקבות האחרות. באקווריום לכול נקבה חייבת
. להיות לפחות מערה אחד
מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים
. יכול להיות אגרסיבי כלפי ציקלידים קטנים אחרים
שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
אפשרית כבר בגיל חודשיים - שלושה על פי צבע של סנפירי הגב והאנלי - אצל נקבות הם שקופים ואצל זכרים מתחיל להופיע ציור
. לאחר ההתבגרות צבעי זכר ונקבה שונים . ראה תמונות : זכר , נקבה

: קישור נלווה
A. cacatuoides זיהוי מינים אצל
זיהוי בן המינים
. בונה משפחה פוליגאמית - מספר נקבות לזכר אחד
רבייה קלה. מתרבה בקלות יחסית גם באקווריום קיבוצי. לא דורש תנאיים מיוחדים לרבייה מוצלחת . נקבה מטילה את הביצים על התיקרה בתוך המערה (כד) ושומרת על הביצים ועל הדגיגים לבדה. זכר לא משתתף בטיפול בביצים והנקבה תוקפת אותו כל פעם שהוא מתקרב לאזור ההטלה. אם אקווריום גדול מספיק וישנן עוד נקבות נוספות , הזכר עובר עליהן , אם לא הזכר עלול להפריע לנקבה ואף לנסות ולאכול את הדגיגים. מסיבה הזאת , לאחר ההטלה רצוי להעביר את הזכר לאקווריום אחר ולהשאיר את הנקבה לבד. כמו כן לאחר שהדגיגים מתחילים לשחות ולאכול אקטיבי אפשר גם להפריד בינם לבין הנקבה
בטמפרטורת המים 26 - 27 מעלות הביצים בוקעות לאחר כ-3 - 2 ימים ולאחר עוד כ- 5 - 4 ימים הדגיגים מתחילים לשחות. הנקבה שומרת עליהם טוב מאוד. מזון התחלתי לדגיגים - נאופלי ארטמיה , חלמון
. ביצה קשה או מזון אחר המתאים לדגיגים

לציין שאחוז הזכרים והנקבות בכל ההטלה תלוי מאוד בטמפרטורת המים ובחומציות ויכול להשתנות
מ99 % זכרים לכ-99% נקבות. איך שהטמפרטורה גבוהה יותר והחומציות נמוכה יותר , כך אחוז הזכרים
. בהטלה גבוהה יותר ולהפך
רבייה
: קיימות הרבה מאוד ווריאציות צבע , השכיחות יותר
A. cacatuoides "Orange Flash"
A. cacatuoides "Double Red"
A. cacatuoides "Triple Red"
A. cacatuoides "Albino"
מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma cacatuoides.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד