Apistogramma acrensis


Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma acrensis Staeck, 2003 שם מדעי
Staeck, W.
"Cichliden-Lexikon, Tiel 3: Südamerikanische Zwergbuntbarsche"
Cichliden-Lexikon Tiel; v. 3, pp. 1-219 , 2003
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה אקרנסיס
A. sp. "Rio Acre"
A. sp. "Rio Branco"
שמות נוספים
regani קבוצה
  קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

acrensis : ממדינת אקרה בברזיל
אטימולוגיה
. דרום אמריקה, נהרות אוקאיאלי, שמזונס וסולימואס
(SL) זכר - עד 6.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 4 ס"מ
מ-50 ס"מ
23 - 30°C
5.5 - 7.2
0 - 14
. רגישים מאוד לעליות ברמות החנקנים תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
.באקווריומים קטנים (עד 60 - 80ס"מ מ' לזוג) , יכולה להיות אגרסיביות הן בין הנקבות והם בין הזכרים
, לציין שאם באקווריום יש יותר מ5 - 6 זכרים בגודל שווה , הקרבות ביניהם יורדות ואף נעלמות
. כהאגרסיביות מתחלקת בין כולם
לציין שגם הנקבות הן טריטוריאליות והאגרסיביות כלפי נקבות אחרות וכל נקבה דורשת מקום מסתור כלשהו עם שטח קרקע מסביב שהיא שומרת עליו מפני נקבות האחרות. באקווריום לכול נקבה חייבת
. להיות לפחות מערה אחד
מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים
. יכול להיות אגרסיבי כלפי ציקלידים קטנים אחרים
שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
. זכרים גדולים יותר מנקבות זיהוי בן המינים
: דומה לרביית אפיסטוגרמות האחרות
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות
רבייה
  מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma acrensis.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד